Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

College Terschelling maakt kennis met bewoners


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Afgelopen donderdag organiseerde gemeente Terschelling een discussie- en kennismakingsavond waarbij inwoners konden praten met het kersverse college over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Terschelling.

Een stuk of veertig belangstellenden kwamen kennismaken in de aula van ‘t Schylger Jouw. De kat werd een beetje uit de boom gekeken. Met twee nieuwe wethouders, waarvan eentje, Jeltje Hoekstra, compleet onbekend was, leek iedereen vooral eerst te willen weten wat voor vlees er in de kuip zat.

Achterliggende gedachte achter de avond was om de burgers meer bij de gemeente te betrekken. Dit speerpunt zit in de portefeuille van wethouder Hoekstra, die meteen aangaf dat de timing wellicht niet ideaal was één dag voor het begin voor Oerol, maar dat de keuze was om minder ideaal te  beginnen of uit te stellen. En dan had alvast beginnen de voorkeur. De avond was slechts een aanzet naar meer communicatie en betere communicatie.

Bovendien stelde zij dat het college nu meteen kon beginnen met de punten die deze avond werden aangedragen, waarmee gericht alvast punten konden worden afgewerkt in de komende maanden.

Hierbij werden een elftal punten onder elkaar gezet waarvan de aanwezigen in groepen een prioriteitenlijst moesten maken van drie punten. Per tafel werden vervolgens de drie belangrijkste punten door een vertegenwoordiger verwoord.

Natuurlijk was de avond niet zonder mogelijke aanmerkingen. De timing van de avond zorgde al dat sommige belangengroepen (horeca-ondernemers en personeel bijvoorbeeld) vrijwel niet vertegenwoordigd waren en andere belangengroepen (natuurliefhebbers bijvoorbeeld) wellicht wat oververtegenwoordigd. Ook de indeling van 11 punten leverde problemen op. Er misten zaken die belangrijk gevonden werden (volkshuisvesting, gasboringen, financiën). De complete integrale ontwikkelvisie van Terschelling, inclusief alle hoofdpijndossiers was slechts 1 punt en zeer kleine en wellicht relatief onbelangrijke punten zoals kweldervorming en de tonnenloods hadden dan weer wel hun eigen punt gekregen.

Echter, één heldere mening werd unaniem gehoord: waardering voor het horen van de inwoners. De open manier van communiceren door het college, waarbij collegeleden zelfs mee kwamen praten aan tafel en enthousiast het gesprek aangingen met bewoners werd als verademing ervaren na de afgelopen raadsperiode waarin het volgens een aantal aanwezigen praktisch onmogelijk was iemand van het college te spreken te krijgen.

Het college vroeg daarbij ook om tips op welke manier communicatie met bewoners in de komende raadsperiode gewenst wordt. Daarbij ging de voorkeur uit naar spreekuren van de wethouders en meer avonden zoals deze, maar dan toegespitst op één onderwerp. Verder werd er meer informatie op de website van de gemeente gevraagd.  Ook werd voorgesteld meer inspraak te geven in de vergaderingen. Wethouder Hoekstra zou deze mogelijkheid onderzoeken, maar wilde eigenlijk liever dat de raad in de toekomst voor de vergaderingen zodanig goed op de hoogte zou zijn van de meningen van belanghebbenden dat extra inspraak wellicht niet nodig zou zijn.

Wat uiteindelijk overbleef was een positieve waardering voor de inzet van het college. De dag erna communiceerde de gemeente dat ‘Energieneutraal worden’ als belangrijkste speerpunt door de bewoners was aangewezen. Het is enigszins de vraag of dit de juiste samenvatting is. Het punt leek op gelijke hoogte te eindigen met de Integrale gebiedsvisie en het opruimen van pijnpunten.

Het is de vraag of de conclusie hierin veel uitmaakte. En inderdaad zou niemand van de aanwezigen er bezwaar tegen hebben als dit de komende maanden voortvarend wordt opgepakt.

Wat echter vooral over leek te blijven was het gevoel dat er een nieuwe richting is ingeslagen qua communicatie met de burgers en de hoop dat dit het begin is van een frisse wind in de komende raadsperiode. Daarmee eindigde de avond hoe dan ook succesvol.

De punten waren als volgt:

1. Integrale ontwikkelvisie (een grote overkoepelende visie voor het hele eiland met daarin Dellewal, B&Y, oude campus, invullocaties, kangoeroewoningen)

2. Onderzoek naar kansen voor zelfstandigheid van gemeente Terschelling

3. Ontwikkelen van visie op interactieve beleidsvorming

4. Veiligheidsbeleid

5. Handhaving in combinatie met deregulering

6. Ontwikkeling tonnenloods

7. Doorontwikkelen naar energieneutraal Terschelling

8. Kwelderontwikkeling

9. Ontwikkelingen rondom nieuwe zorg

10. Ontwikkeling van toerisme en recreatie

11. Vaststellen regels nieuwe veerdienst

12. Anders, namelijk…

De aanwezigen werden opgedeeld in tafels die ieder drie punten mochten inbrengen die zij belangrijk vonden als speerpunt voor de komende maanden.

Ook werd gevraagd bij welk onderwerp de inwoners graag actief betrokken willen worden en op welke manier inwoners de communicatie met de gemeente graag beter zouden zien.

De presentatie:

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php