Duinen Terschelling niet zwakker

De duinen van Terschelling blijken ondanks de flinke stormen van afgelopen najaar en winter niet zwakker ze zijn geworden, op het eiland is er toch veel ongerustheid over de sterkte en hoogte van de duinen. Vooral het gebied van paal 15 tot 22 is voor bewoners de aanleiding tot ongerustheid.

Op de site van Staatsbosbeheer Terschelling wordt er iets uitgebreider op in gegaan:

De Terschellinger gemeenteraad heeft in januari zijn bezorgdheid geuit over de toestand van de zeereep ter hoogte van paal 16 na de ‘Sinterklaasstorm’. Staatsbosbeheer, Vitens en Rijkswaterstaat hebben op verzoek van het College van B&W gezamenlijk een analyse van het gebied uitgevoerd. In de notitie zijn de ontwikkelingen van de Terschellinger kust tussen paal 15 en 20 beschreven en nader toegelicht. De belangrijkste conclusie is dat de veiligheid van het binnendijkse gebied tijdens de storm van 5-6 december 2013 niet in het geding is geweest. Metingen laten zien dat de buitenste duinen, sinds de invoering van het dynamisch kustbeheer, jaarlijks breder en daarmee sterker worden. Dit is goed voor de veiligheid op langere termijn.


Tijdens de Sinterklaasstorm zijn tussen paal 15 en 20 de jonge duintjes op het strand verdwenen. Dit is bij een flinke storm met hoge waterstanden een normaal verschijnsel. Vanwege het relatief hoge en brede strand heeft de buitenste duinenrij (zeereep) weinig afslag ondervonden. Via een laagte in de zeereep is tijdens de storm wel water en zand in een duinvallei gestroomd. Het zeewater werd vervolgens tegengehouden door een duinenrij die zich afgelopen 15 jaar op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld. Vanwege de hoge grondwaterstand – een gevolg van het natte najaar – in dit aangroeiende duingebied kon het zeewater niet in de bodem wegzakken, waardoor een tijdelijk duinmeertje ontstond.

Compleet artikel op de weblog: Staatsbosbeheer Terschelling

Politieke partijen over de de duinen: De zee en veiligheid

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php