Informatieavond Rioleringsplan Terschelling

Op 14 mei aanstaande is er een openbare informatieavond voor de gemeenteraad. Op deze avond wordt het nieuwe concept-rioleringsplan toegelicht aan de gemeenteraad en andere belangstellenden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de raadzaal.

In het rioleringsplan wordt teruggeblikt op de voorgaande periode en worden er nieuwe maatregelen voorgesteld voor een goed functionerend riool. Het college wil de kwaliteit van het riool goed in kaart brengen om in de toekomst een duidelijk beeld te krijgen van de benodigde middelen. De kosten voor het riool worden hierdoor hoger. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met een verhoging in vier jaarlijkse stappen van 4 รก 5 euro.

Na de inspraaktermijn van 14 mei t/m 25 juni 2013 worden eventuele aanpassingen gedaan en komt het rioleringsplan in september ter vaststelling in de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Terschelling

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

You may also like...

css.php