SOS naar de Raad van State om nieuwbouw campus

SOS (Stichting Ons Schellingerland), De Veste en de gemeente Terschelling lijken op ramkoers te liggen wat betreft de nieuw te bouwen campus voor de zeevaartschool. De huidige campus moet in 2015 sluiten omdat deze niet meer voldoet aan de eisen, als er voor die tijd geen nieuw gebouw beschikbaar is voor de studenten zal de zeevaartschool zich gedwongen voelen het eiland te verlaten, waarmee een einde zal komen aan 140 jaar zeevaartschool op Terschelling.

Op de school werken zo’n 25 docenten en studeren zo’n 300 studenten. Het eerste en tweede jaar zijn de studenten aangewezen op het internaat voor onderdak, de overige jaren lopen zij stage en vinden ze onderdak op andere plekken op Terschelling.

De Veste wil voor 2015 dus het nieuwe internaat gebouwd hebben maar wil nog geen duidelijk verschaffen over de ontwerpen die al wel kaar zouden liggen. SOS is niet gerust over de hoogte die het gebouw (of de gebouwen) gaat krijgen. De Veste heeft het over maximaal 5 bouwlagen, maar SOS denkt dat het er 6 gaan worden, waarmee het hoger gaat worden als de appartementen van Europa. SOS heeft een alternatief plan opgesteld waarbij de nieuwe campus maar uit drie woonlagen bestaat. Volgens de stichting past dat beter op het eiland en blijft er in hun plan nog steeds voldoende woonruimte voor de studenten.Ook de ontsluiting van de campus vindt de SOS onacceptabel deze zou in het bos tegenover Hotel Schylge en de zeevaartschool gerealiseerd moet worden, aan de Burgemeester van Heusdenweg. De duinrand met bebossing zou daarvoor doorbroken worden waarmee de campus zichtbaar zou worden vanaf de Waddenzee, ook zou de verkeersveiligheid in het geding komen.

SOS stapt nu naar de Raad van State omdat er naar eigen zeggen niemand is die wil luisteren naar de klachten of overleggen met de stichting en het alternatieve plan wil onderzoeken.

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

You may also like...

css.php