Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Staatsbosbeheer verkoopt erfpacht percelen


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Op de Waddeneilanden Texel, Terschelling en Vlieland biedt Staatsbosbeheer binnenkort aan de erfpachters grond te koop aan. De Staatssecretaris van Economische Zaken, de Tweede Kamer en de Waddengemeenten hebben Staatsbosbeheer verzocht om die gronden te verkopen die niet meer nodig zijn voor de wettelijke doelstellingen (natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie). Het gaat om 361 percelen, met “eerste” woningen en vooral vakantiewoningen, die in erfpacht uitgegeven zijn. Er is in het recente verleden veel discussie geweest over erfpacht en de verkoop van erfpachtpercelen op de Waddeneilanden.

Marktconforme prijzen

Staatsbosbeheer wil samen met de erfpachters aan een oplossing werken en niet blijven hangen in vaktechnische en juridische discussies over taxatiemethodieken. Er wordt gestreefd naar faire en marktconforme verkoopprijzen. De erfpachters zijn eigenaar van de woningen. Zij kunnen kiezen tussen het kopen van de grond of een nieuw erfpachtcontract. Via taxatie wordt de waarde van de grond bepaald. Staatsbosbeheer zocht een eenduidige taxatiemethode die praktisch uitvoerbaar is en evenwicht biedt tussen koper/verkoper. Binnen de taxatiewereld bestaan hierover verschillende opvattingen. De deskundigencommissie Van der Werf heeft Staatsbosbeheer daarom begin juni een advies hierover opgeleverd.

Prijstoets

Staatsbosbeheer gaat, in samenspraak met de erfpachters en met hulp van drie onafhankelijke deskundigen onder de naam commissie van der Werf, het advies van de commissie Van der Werf nu eerst toepassen op een aantal representatieve cases. De erfpachters zijn hier inmiddels over geïnformeerd. De verkoopprijs moet fair en marktconform zijn. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf (voormalige Dienst Domeinen) toetst de prijzen namens het rijk. Staatsbosbeheer wil nog dit najaar een prijstoets door het RVOB laten doen. Staatsbosbeheer stelt gekwalificeerde en onafhankelijke taxateurs aan. De deskundigencommissie die het advies heeft uitgebracht is als vraagbaak beschikbaar. De heer Mr J.M. van den Wall Bake is betrokken als onafhankelijke procesbegeleider. Hij heeft eerder ook de totstandkoming van het adviesrapport begeleid.

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php