Tags: erfpacht

Staatsbosbeheer verkoopt erfpacht percelen

Op de Waddeneilanden Texel, Terschelling en Vlieland biedt Staatsbosbeheer binnenkort aan de erfpachters grond te koop aan. De Staatssecretaris van Economische Zaken, de Tweede Kamer en de Waddengemeenten hebben Staatsbosbeheer verzocht om die gronden te verkopen die niet meer...

css.php