Horp

Horp is een enkele boerderij op een terp net zoals het iets oostelijker gelegen Kaard waar ook enkele boerderijen op een terp staan. Ook de boerderij westelijk van Horp wordt tot Horp gerekend.

Dit gebied is zeer waarschijnlijk een van de eerste vaste woon plaatsen op Terschelling. Opgravingen op Kaard hebben aangetond dat er al in de 7de eeuw mensen hebben gewoond.

Dierenopvang:

Dieren Opvang Terschelling (DOT)

Foto’s Horp:

css.php