Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen Terschelling: De levensader, Doeksen en EVT


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Doeksen en EVT – de levensader

Het is hét praatje van het afgelopen jaren: de veerbootoorlog. Koude Oorlog, welteverstaan. Waarbij het zomaar mogelijk is dat twee Terschellingers die elkaar prima mogen, ineens elkaar het liefst overboord zouden mieteren. Het is inmiddels sociaal geaccepteerd er niets over te zeggen. Die rederij wiens-naam-niet-genoemd-mag-worden, tegenover die andere rederij wiens-naam-je-beter-ook-niet-hardop-kunt-zeggen.

Gaan we hier dan een standpunt in nemen? Echt niet! Nee, dat laten we lekker over aan de politici, die er niet zo makkelijk vanaf komen. Die moeten stelling nemen. Wat we ons wel allemaal afvragen is of het nu zo moet, is er geen oplossing die voor alle partijen voordeel heeft. Ook op lange termijn.

In het oordeel van het gerechtshof stond namelijk het volgende: “De Staat heeft in 1985 de veerdienst naar deze eilanden aangemerkt als ‘schakels in wegverbindingen’ met zowel een vervoersfunctie als een brugfunctie’.

Dit is natuurlijk helemaal waar. Was het stukje natte zandplaat droog geweest dan hadden we een weg aan kunnen leggen. Sterker nog, dan hadden we recht op een weg gehad! Een vrij simpel te bouwen snelweg kost 10 miljoen euro per kilometer. De bodem van de Waddenzee was wat lastiger geweest. Laten we zeggen dat Terschelling aansluiten op een beetje degelijke autoweg zo’n beetje 300 miljoen euro zou kosten. Daar betalen we met z’n allen voor. Wegenbelasting heet dat. En in 1985 is dus besloten dat de veerboot naar Terschelling zo’n schakel in de wegverbindingen is. Is er dan ook niet ergens recht op de pot met geld voor de aanleg en het onderhoud van wegen voor het onderhoud van de veerdienst?

Nu, stel nou dat wel alsnog dat geld, of een gedeelte daarvan, opeisen. De Staat koopt Doeksen en EVT uit, zet een nieuw model veerverbinding op tegen kostprijs en privatiseert het desnoods daarna weer in aandelen naar het TESO model.

Er moeten toch alternatieve oplossingen zijn? Kunnen we niet met z’n allen in één klap zorgen dat de verjaardagen op Terschelling weer gezellig zijn? Dat er misschien zelfs wel wat familie extra over komt omdat het wat goedkoper is geworden? Dat werknemers van beide rederijen hun baan met liefde kunnen blijven uitvoeren? Dat we in ieder geval weer een beetje samen ervoor staan. Want we hebben geen hekel aan Doeksen, noch aan de EVT, maar wat hebben we een hekel aan de polarisatie die ermee gepaard gaat!

Hoe dan ook, wij stelden de volgende vragen:

Ziet u de EVT het liefste doorgaan of stoppen?
Waar ziet u de oplossing van dit probleem?
Welke koers mogen we van uw partij verwachten op dit gebied?

 

VVD:
Ik zou zelf het liefst zien dat de partijen er samen uit komen en dat we als ALLE eilanders aandeelhouder mogen worden van de eerstvolgende boot die in de vaart gaat.

Zolang er nog geen uitspraak is van het Europese Hof over de houdbaarheid van de concessiewetgeving voor de veerverbindingen naar Terschelling en Vlieland, hebben we op Terschelling te maken met twee vervoerders.

In principe is de VVD voor marktwerking, op grond daarvan is een tweede vervoerder welkom. Maar wij zijn niet blind voor de negatieve gevolgen die dat kan hebben en nu al heeft.

Plaatselijk Belang:

Ziet u de EVT het liefst doorgaan of stoppen?

Antwoord: EVT heeft heel legaal gebruik gemaakt van de ruimte die de wet biedt om als medegebruiker personen te vervoeren tussen Harlingen en Terschelling. Sindsdien is de service en de inspraak in het vervoer bij de hoofdgebruiker een stuk verbeterd. De minister heeft de EVT zelfs de beperkte ruimte gegeven te blijven varen totdat er meer duidelijk is of de Waddenzee een binnenwater is of een buitenwater/ zee zoals dit in Duitsland en Denemarken geldt. Dan kan toch een staatssecretaris de EVT nog niet verbieden gebruik te maken van de Rijksaanleginrichtingen?

Waar ziet u de oplossing van dit probleem?

Een eenvoudige oplossing is er niet, omdat de regering een verkeerd uitgangspunt heeft genomen. Als je het dossier veerdiensten bestudeerd geeft iedereen toe dat het TESO model het beste model is. In plaats van het TESO model als stip aan de horizon te zetten en daar naar toe te werken, wordt een ongelooflijk ingewikkeld ODC en nu een onderhandse concessie voor 15 jaar getracht te realiseren met een onwerkbare en gekunstelde wetgeving. Gevolg : oneigenlijke eisen stellen aan de hoofdgebruiker, die het medegebruik zoveel mogelijk onmogelijk wil maken om de geboden oneigenlijke concurrentie ongedaan te maken. Om een begin te maken aan een mogelijke oplossing is allereerst bekennen dat er drie rederijen zijn die een veerdienst op Terschelling onderhouden en dus gezamenlijk in de commissie bootdiensten zou moeten zitten, samen met RWS en de beide gemeentebesturen. Eerste opdracht zou moeten luiden: niet meer juridische procedures maar in overleg te komen tot een zo optimaal mogelijke veerdienst voor de bewoner en de bezoeker van Terschelling. Zo snel mogelijk van het concessiemodel af zien te komen omdat dit het probleem van hoge tarieven niet oplost, maar versterkt.

Welke koers mogen wij van uw partij verwachten op dit gebied?

Plaatselijk Belang Terschelling is een lokale politieke partij, die zich hard maakt voor lokale ondernemers met behoud van culturele en historisch waarden op Terschelling. Zowel Doeksen, als EVT als Waddentransport verdienen gelijke zorg en aandacht van elke politieke partij. Daarom kiest PBT niet voor één rederij specifiek maar zal het TESO model als einddoel hebben. Op korte termijn willen wij bijeenkomsten organiseren waarbij wij willen aantonen dat het TESO model mogelijk is ook anno 2014, mits alle betrokken het daarover eens zijn. Even het volgende voor de goede orde. Het TESO model staat voor het volgende uitgangspunt: de beste rederij met het beste materiaal en de beste eilanderbemanning tegen de laagste prijs zo vaak mogelijk laten varen, zodat zowel de bewoners als de bezoekers van Terschelling tevreden zijn over het aanbod, de service aan boord en het gevraagde tarief.

PvdA:

Ziet u de EVT het liefste doorgaan of stoppen?

We moeten de huidige situatie, gezien alle juridische complicaties, respecteren.

Wel is duidelijk dat concurrentie in de markt voor het in stand houden van een veerdienst alleen maar verliezers geeft. Het is elders bewezen dat het nooit kan werken. De huidige situatie is daar het bewijs van. Niet alleen de rederijen zijn in financiële zin verliezers, maar de continuïteit van de dienstregeling loopt als gevolg daarvan gevaar. Het maatschappelijk belang van de veerdienst is te groot om dat maar aan marktpartijen over te laten, zonder overheidsbemoeienis. De overheid moet toezien op de uitvoering. In die zin hebben wij de Staatssecretaris gesteund in haar poging de concurrentie in de markt te beëindigen. Het doorvaren van EVT, onder de huidige regeling, vinden wij niet wenselijk.

Waar ziet u de oplossing van dit probleem?

Uiteindelijk moet er goede wetgeving komen die concurrentie om de markt in een concessievorm regelt. Waarbij de eilandgemeenschap een vinger in de pap heeft als het gaat om tarieven en de dienstregeling. In dit kader wordt vaak het TESO-model aangehaald als het ideale eindplaatje. Want wat zou het mooi zijn als we dat ook voor Terschelling voor elkaar krijgen. Hier kleven wel een aantal maren aan. De zeggenschap binnen de TESO is statutair zo geregeld dat machtsconcentratie bij een klein aantal aandeelhouders niet mogelijk is. Dat moeten mensen die er veel geld in willen stoppen maar net willen. Waar halen we in deze tijden het geld vandaan om eigenaar te worden? Voor Texel geldt de concessiesystematiek niet. Het is mogelijk dat er een concurrent gaat varen. Daar zijn ze niet bang voor bij de TESO. Dat heeft alles te maken met de korte vaarroute. Een concurrent krijgt de kans niet om voet aan wal te krijgen. Desnoods vaart er elk kwartier een veerboot. Dat krijgt een veerdienst die vaart tussen Harlingen en Terschelling nooit voor elkaar. Een TESO achtige rederij is lastig te financieren en te organiseren en heeft wettelijke bescherming nodig om concurrenten te weren. En ziedaar: concessieverlening is de beste manier om publieke belangen te waarborgen.

Welke koers mogen we van uw partij verwachten op dit gebied?

Bij het Rijk bewerkstelligen dat er nu een deugdelijke wettelijke regeling komt voor de veerdienst. Lokale zeggenschap regelen als het gaat om dienstbetoon, tarieven en dienstregeling. Een veerdienst voert uit. Voor de korte termijn: er alles aan doen dat de winterdienstregeling overeind blijft.

CDA:

In deze kwestie is de gemeente niet aan zet. Het is zaak dat er zo snel mogelijk een uitspraak komt van CBB. Hierbij wordt of de staatssecretaris in het gelijk gesteld of er komt een nieuwe concessie ronde. Blijft de wens om een stabiele en betrouwbare veerdienst voor het eiland.

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

 

Vorige stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

 

 

 

 

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php