Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: De partijen over het bestemmingsplan


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Bestemmingsplannen zijn het meest gewichtige instrument wat een gemeente heeft om burgers regels op te leggen, vrijheden te geven en duidelijkheid over mogelijkheden te verschaffen. Hierin staat precies wat iedereen wel en niet mag met zijn of haar onroerend goed.

In 2008 werd het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente van de tafel geveegd door de Raad van State. Er waren teveel uitbreidingen in verhouding tot de onderbouwing van welk effect dit zou hebben op de natuur.

Daarna is dit grote bestemmingsplan opgedeeld in allerlei deelbestemmingsplannen. Echter, hier was haast bij. Immers, het oude bestemmingsplan was in veel gevallen ver over tijd. Daarom werd in veel gevallen ervoor gekozen helemaal niets te veranderen. Wel zo makkelijk. Mensen die wel wat anders wilden werden erop gewezen dat dit niet mogelijk was, aangezien er ‘conserverend’ werd opgetreden.

Gevolg hiervan is dat de afgelopen jaren vrijwel elke ontwikkeling op Terschelling heeft stilgestaan. De nieuwe bestemmingsplannen zijn weer tien jaar geldig en mensen die wat willen moeten maar zolang geduld hebben, of niet?

Wij leggen het de partijen voor:

Er is veel tijd en geld gespendeerd aan het maken van nieuwe bestemmingsplannen. Wil dit zeggen dat alles voor de komende tien jaar vast ligt? Of wil dit zeggen dat we een basis hebben van waaruit u veranderingen gaat toestaan?

Wat is uw visie op de huidige bestemmingsplannen? Was het uw keus geweest ze conserverend te houden als die druk er niet was? En hoe gaat u hier de komende vier jaar mee om?

Heeft het wat u betreft zin voor ondernemers en particulieren om een wijziging in deze gloednieuwe bestemmingsplannen aan te vragen? Of moeten we het bestemmingsplan nu niet meer willen veranderen?

Voor welke veranderingen staat u open en voor welke veranderingen niet?

 

VVD:

De huidige bestemmingsplannen bevatten teveel beperkingen en regels die niet te handhaven zijn. Dit zal opgepakt moeten worden. En dan graag niet weer het hele eiland in een raadsperiode behandelen, maar de druk gelijkmatig verdelen.

Als iemand een goed plan heeft, moet je die in kunnen dienen wat mij betreft. Ik kan niet op voorhand zeggen welke plannen wel en welke plannen niet kunnen.

 

PvdA:

Er is veel tijd en geld gespendeerd aan het maken van nieuwe bestemmingsplannen. Wil dit zeggen dat alles voor de komende tien jaar vast ligt? Of wil dit zeggen dat we een basis hebben van waaruit u veranderingen gaat toestaan?

Hiermee is een basis gelegd om voor de komende tijd rechtszekerheid te creëren. Niet ad hoc, op basis van het principe dat wie het hardste schreeuwt ook het meest zijn of haar zin krijgt, deelbelangen gaan bedienen. Eerst nieuwe ontwikkelingsvisie tot stand brengen, waarin integraal belangen afgewogen worden.

Wat is uw visie op de huidige bestemmingsplannen? Was het uw keus geweest ze conserverend te houden als die druk er niet was? En hoe gaat u hier de komende vier jaar mee om?

Een aantal van de huidige bestemmingsplannen zijn conserverend van karakter. Is een welbewuste keus geweest. Heeft duidelijkheid gegeven voor burgers. Onze intenties waren oorspronkelijk gericht op het mogelijk maken van ontwikkelingen. Permanente strandpaviljoens, invullocaties voor woningbouw in de kleine dorpen. Die ambitie is niet overboord gegooid. Nu eerst een nieuwe ontwikkelingsvisie opstellen.

Heeft het wat u betreft zin voor ondernemers en particulieren om een wijziging in deze gloednieuwe bestemmingsplannen aan te vragen? Of moeten we het bestemmingsplan nu niet meer willen veranderen?

Niet hap snap de huidige bestemmingsplannen openbreken. Eerst integrale afweging maken in nieuwe ontwikkelingsvisie. Ga je voor het eerste, dan betekent het dat een nieuw integraal plan niet de aandacht krijgt die het verdient. Er kunnen zich echter altijd gewichtige maatschappelijke ontwikkelingen voordoen die het noodzakelijk maken dat er afgeweken wordt van de algemene lijn.

Voor welke veranderingen staat u open en voor welke veranderingen niet?

Voor verduurzaming van de toeristische economie, vervoer en van de landbouw. Tegen wildgroei van logies accommodaties. We staan open voor veranderingen tbv een groot maatschappelijk belang en de uitwerking van de integrale ontwikkelingsvisie. Grootschalige bouwprojecten in de polder zijn wat ons betreft niet wenselijk. In de dorpen is er kleinschalige verandering en verbetering nu al mogelijk.(20%-regeling) Het is dus niet zo dat alles op slot zit.

Plaatselijk Belang:

Wilt dit zeggen dat alles voor de komende 10 jaar vast ligt? Of wil dit zeggen dat we nu basis hebben van waaruit u veranderen gaat toestaan.

Wat PBT betreft dat tweede. Want we hebben immers de recent aangenomen bestemmingsplannen aangenomen als conserverend en weinig vernieuwend om deze snel aan te kunnen nemen. Oorzaak was het afgekeurde Bestemmingsplan van 2008 door de Raad van State. Daarmee zat alle nieuw- en verbouw in de dorpen op slot. Dus de bestemmingsplannen van 2013 zijn eigenlijk de plannen van 2008 en zijn dus al 6 jaar oud! Niet direct vernieuwen maar wel meedenken met ondernemers en bewoners en zo mogelijk faciliteren bij nieuwe plannen.

Wat is uw visie op de huidige bestemmingsplannen? Was het uw keuze geweest ze conserverend te houden als die druk er niet was. Hoe gaat u hier de komende 4 jaar mee om?

Zoals reeds hiervoor gezegd: de druk was hoog, we moesten de bestemmingsplannen zo snel mogelijk wel goedgekeurd krijgen, omdat de hele bouw en verbouw op slot zat. Was die druk er niet geweest, dan had alles wat langer geduurd, maar beter naar de wensen van deze tijd besloten. De komende 4 jaren moeten we zeker benutten de bestemmingsplannen beter en zorgvuldiger te behandelen en ook openstaan voor nieuwe en andere ontwikkelingen.

Heeft het wat u betreft zin voor ondernemers en particulieren om een wijziging in deze gloednieuwe bestemmingsplannen aan te vragen? Of moeten we het bestemmingsplan nu niet meer willen veranderen?

Ja, wat PBT betreft wel, want de gemeente hoort maatwerk te leveren en mee te gaan in nieuwe wensen en ontwikkelingen; uiteraard binnen de algemene regels en deze zonodig op maat fijn te tunen voor de burger en ondernemer in het belang van de Terschellinger BV

Voor welke veranderingen staat u open en voor welke veranderingen niet?

De behoefte is allereerst aan een structuurvisie 2025. Waar willen we heen met elkaar en wat zou er daarvoor moeten veranderen / verbeterd moeten worden. Vanuit deze visie kom je dan achter de knelpunten en hoe we dat in welk tijdbestek zouden moeten regelen. Vandaaruit kunnen burgers en ondernemers hun plannen afstemmen en die plannen zouden we dan als gemeente ook direct en voortvarend moeten faciliteren. Voorts hoort de gemeente bestemmingsplannen binnen 10 jaar te herzien, dus in het algemeen de oudste het eerst en de nieuwste het laatst behandelen. Voor urgente zaken kunnen we terugvallen op postzegelbestemmingsplannen.

CDA:

Bestemmingplannen zijn bindende instrumenten in ruimtelijke regelgeving. Met dit als gegeven ligt de hoofdlijn voor het beleid vast.

De huidige bestemmingsplannen zijn vastgesteld met een conserverend karakter. De reden hiervoor was om ze zonder voetangels en klemmen door de Raad van State te krijgen. Stagnering zou verlammend werken op ruimtelijk beleid.

Voor een deel is vastgesteld beleid buiten de plannen gehouden, met als duidelijk voorbeeld de invullocaties.

Wat het CDA betreft wordt via reparatiewetgeving dit beleid weer ingevoegd na het onherroepelijk woorden van de bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen hebben een looptijd van tien jaar. Dit betekent dat de plannen een statisch karakter hebben. De maatschappij is echter dynamisch.

Passend binnen de bepalingen en gebruiksvoorwaarden moet er ruimte gezocht worden om in te kunnen spelen op de actualiteit en vernieuwingen.

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

Vorige Stelling: Dellewal
Vierde stelling: Wonen op Terschelling
Derde stelling: Terschelling en het toerisme
Tweede stelling: De levensader, Doeksen en EVT
Eerste stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php