Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: De zee en veiligheid


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

In de aanloop van de verkiezingen hebben we de partijen op Terschelling een aantal pittige stellingen met vragen voorgelegd. Alle partijen geven op hun eigen wijze zo kort mogelijk antwoord op de stellingen. Helaas heeft het CDA niet gereageerd en dus hebben we geen antwoorden toe kunnen voegen van hun.

De zee:

Mooi beeld was dat, de mannen in de zomer met scheppen stonden te graven om de route door het Schuitengat weer open te maken.

We blijven er afhankelijk van, de grillen van de zee. Aan de ene kant is dat de mooie kant van een eiland, aan de andere kant een nadeel. Want wie denkt er niet weemoedig terug aan de tijd dat we met de langzame boot in 1,5 uur in Harlingen stonden. Zo, rechtdoor het Schuitengat in en dan haaks om naar het vasteland. Dan had je af en toe ook nog het gevoel dat je echt op zee zat met het servies wat overal over de vloer ging als het schip een mooie zwaai gaf. Schuim tot over de stuurhut, groene toeristen over zakjes gebogen. Prachtig.

Wat dat betreft is de overtocht wel iets laagdrempeliger geworden voor toeristen en eilanders met een minder sterke maag. Toch heeft de reistijd van 2 uur ook zijn nadelen. Meer brandstof, hogere prijzen en vooral ook mensen die twee uur gewoon te lang vinden en dus naar een ander eiland gaan. Ook ligt er bijna constant een zandzuiger klaar om de verbinding op diepte te houden.

Eén fikse rug zand die in de weg ligt tussen nieuwe vrijheid en met een slakkengangetje tussen de banken door tuffen.
Eén persoon bij Rijkswaterstaat besluit dat die rug zand niet weg kan?
Maar is dat zo? En hoeveel hebben we ervoor over het eiland wel weer beter bereikbaar te maken?

En dan nog de prachtige discussie over de natuur z’n gang laten gaan of de natuur dwingen. Afslag bij paal 16, de Bosplaat die langzaam steeds kleiner wordt. De Stuifdijk die met de noeste arbeid van Terschellingers is aangelegd. Zijn we niet aan onze voorgangers (en nageslacht) verplicht ook onze strijd op ons te nemen? Moeten we dan zelf met de schep, kruiwagen, boomtoppen en helmgras het duin bij paal 16 aanpakken? Of valt het allemaal mee?

Tegenstanders van de vrije natuur schetsen doemscenario’s. Overstromingen, altijd een mooi schrikbeeld om mee te gooien. Voorstanders van vrije natuur lijken daar echter heel selectief in te zijn. Wel beschermen tegen mensen, maar niet tegen de zee. Raar toch? En hoeveel risico lopen deze mensen eigenlijk als het water in de huizen staat? Wie bepaald nu of iets veilig is, de eilander die achter de duinen woont of iemand achter zijn bureau in Den Haag?
De discussie zal aantrekken de komende vier jaar. Zeker als er nog zo’n stormwinter langskomt als we afgelopen winter hebben gehad waarbij het zeewater al achter de duinen bij paal 16 kwam.

Daarom:

Wat is uw visie op de vaarroute? Korter en dan met de uitdaging of dat lukt? Of veilig zoals het nu is en dan veel langer?

Wat zou volgens u de houding van de gemeente naar Rijkswaterstaat hierin zijn? Kritisch? Vertrouwend?

En de duinafslag. Waar gaan we beschermen en waar laten we de natuur vrij? Is er een grens en waar wordt die grens de komende vier jaar getrokken?

Of moeten we als gemeenschap zeggen tot hier en niet verder? we doen het zelf wel?

VVD:
We willen graag dat het Schuitegat weer open gaat, dat is duidelijk. Echter moet er ook gekeken worden of de kosten en de risico’s afwegen tegen het korter varen en de meer avontuurlijke vaart.

De natuur en het landschap op Terschelling zijn ons visitekaartje. Daar moeten we goed op passen, de afslag van De Boschplaat is heel zorgelijk. Wij maken ons sterk voor maatregelen om verdere afslag te voorkomen. Kweldervorming en het herstelplan voor de Grië zijn mooie projecten waar waardevol landschap en cultuurwaarden van het eiland samenkomen.

PvdA:

Wat is uw visie op de vaarroute? Korter en dan met de uitdaging of dat lukt? Of veilig zoals het nu is en dan veel langer?

Korter levert voordelen op.

Beter bereikbaar. De kortere route bekort de vaartijden van de veerdienst. Recreatievaart gaat passantenhaven beter vinden. De overtocht van en naar Vlieland wordt bekort. Hulpdiensten die opereren vanuit de haven van Terschelling kunnen sneller op de plaats van bestemming komen.

Veiliger. Lange smalle “Slenk” is in zomerseizoen te druk bevaren. Kortere vaartijd voor spoedvervoer verbetert overlevingskansen van patiënten.

Zuiniger. Besparing van brandstofkosten.

Wat zou volgens u de houding van de gemeente naar Rijkswaterstaat hierin zijn? Kritisch? Vertrouwend?

Kritisch. Wel expertise van RWS serieus nemen. Hebben zelf niet het geld en de expertise om dit als gemeente voor elkaar te boksen.

En de duinafslag. Waar gaan we beschermen en waar laten we de natuur vrij? Is er een grens en waar wordt die grens de komende vier jaar getrokken?

Tussen paal 3 en Paal 25 de basiskustlijn in stand houden. Veiligheid in deze zone gaat voor natuurontwikkeling. Geen experimenten. Natuurlijke processen als deze tot gevolg hebben dat er grondgebied afgesnoept wordt niet zomaar laten gebeuren. Maatregelen nemen om zandlichaam vast te leggen.

Of moeten we als gemeenschap zeggen tot hier en niet verder? we doen het zelf wel?

Duidelijk maken naar de verantwoordelijke instanties RWS en SBB, tot hier en niet verder. Niet zelf doen. In een nieuw beheerplan rijksgronden hierover duidelijke afspraken vastleggen.

Plaatselijk Belang:

Wat is uw visie op de vaarroute?

Terschelling ondervindt grote economische schade door de langere weg via de slenk. Denk hierbij aan de extra brandstofkosten van elk professioneel en pleziervaartuig, de langere reisduur en aan het grote ongemak voor de zeilvloot die nu gedwongen wordt een groot deel op de motor te varen i.p.v. zeilend tot de havenmond te komen. De zeiler zal nu sneller voor Vlieland of open zee kiezen dan Terschelling aandoen. Daarom zou op zijn minst onderzocht moeten worden hoe groot deze schade is. Rijkswaterstaat vindt nu een alternatief voor een kortere route te duur vanwege te verwachte extra baggerkosten. Mogelijk is de economische schade voor Terschelling groter dan de extra baggerkosten en zijn hier financiële oplossingen voor te bedenken. Opvallend is ook dat de vloed en ebstromen een meer oost-west richting hebben de laatste 10-jaren dan de oorspronkelijke noord-zuid richting . Niets voor niets neemt de zandbank tussen de Vliestroom en het Schuitegat jaarlijks af in dikte. En de laatste jaren eerder sneller dan langzamer. Vandaar het Terschellinger idee om een de natuur een handje te helpen met een geultje maken.

Wat de veiligheid betreft mag dit geen verschil uitmaken. Een beetje beweging op een schip heeft ook zijn avontuurlijke charme. Je maakt tenslotte een zeereis. De Waddenzee staat in openverbinding met de Noordzee en alle schepen op de Waddenzee behoren te voldoen aan de eisen van zeewaardigheid.

Houding Rijkswaterstaat kritisch of vertrouwend?

Rijkswaterstaat zou de kennis in huis moeten hebben en de uitdaging moeten aannemen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en juist daar de gevolgen daarvan in kaart willen aanbrengen. Die uitdaging mist PBT bij RWS. In plaats daarvan maken ze alleen een inschatting van de baggerkosten en baseren hun besluit welke vaarroute alleen daarop. Maar afwegingen als wel of geen positief effect op de gewenste kweldervorming onder Terschelling worden hierin niet meegenomen. Dus ja kritisch moet, maar de uitdaging om de zaak iets breder te onderzoeken lijkt er niet te zijn.

En de duinafslag?

Als het aan PBT ligt mag er best met dynamisch kustbeheer geëxperimenteerd worden, maar niet boven het bewoonde gedeelte van het eiland. Nu niet, nooit niet. Bewoners niet onnodig in gevaar brengen en straks, als het misgaat, alleen zeggen: “ sorry, dit hadden wij niet verwacht”. Dus RWS op tijd zandstorten voor de kust van Terschelling! Hoewel er vast goede redenen zijn de natuur zijn beloop te laten, verbaast het PBT dat Den Haag de zee met een gerust hart hier op Terschelling vele honderden hectares uniek natuurgebied aan de oostkant laat wegslaan. Hoe valt dit te rijmen met de krampachtige houding op de Westerschelde om door het wat dieper maken van de vaarroute naar Antwerpen er nu uniek landbouwgrond ( Hedwigepolder) opgeofferd moet worden om de natuur te compenseren. Dat kan toch niemand volgen?

De eilanders zullen nooit accepteren dat hun veiligheid in gevaar wordt gebracht door wie of wat dan ook. Dus als de verantwoordelijke overheid het niet zelf doet, zullen wij als gemeenschap hun hierop moeten wijzen en dit eisen. Je ziet nu al spontaan wat burgerlijke acties om de gaten in de duinen op te vullen. Dus ja, indien de overheid het niet doet, doen we het zelf wel. Uiteraard voor rekening van.

CDA:

De veiligheid van de vaarroute hangt niet af van het gekozen tracé, maar van de kwaliteit van schepen en bemanning.

Met betrekking tot de vaarroute naar Terschelling bijvoorbeeld door het Schuitengat is de houding van Rijkswaterstaat afwijzend ten opzichte van vrijwel alles wat niet uit eigen koker komt.

Het CDA pleit al jaren, en zeker al ver voor de ludieke acties, voor een korte en bevaarbare route.

Voor Rijkswaterstaat zijn de basiskustlijn en kustlijnkaarten allesbepalend. Zandsuppletie als tegenhanger voor dynamisch kustbeleid wordt afgewezen.

Staatsbosbeheer houdt zich bezig met kustduin beheer en zet in op verstuiving en kerven langs de hele eilander kust.

Communicatie met de bevolking is er maar minimaal. Als eilander gemeenschap en gemeente moeten we aangeven waar de grens ligt. Het CDA is van mening dat de grens al overschreden is

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

 

 

 

 

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php