Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: Dellewal


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Hete hangijzers genoeg op het eiland. Dellewal staat samen met het voormalig B & Y terrein waarschijnlijk wel bovenaan de meest besproken stukken grond waarvan nog steeds onduidelijk is wat er mee moet gebeuren. Tevens is Dellewal onderwerp van wellicht één van de meest sympathieke acties van Terschellingers van de afgelopen decennia. Met z’n allen onderdeel en medebezitter worden van dit prachtige stukje Terschelling.

Tegelijkertijd een zwaard van Damocles boven het hoofd van de gemeente. Niet alleen vanwege de waarde die dit stukje grond op de vermogensbalans van de gemeente vertegenwoordigd. Grond op een A-locatie houdt zijn waarde wel en het dreigen daarmee lijkt vooral paniekzaaien om mensen in angst een beslissing te laten nemen. Grond en huizen prijzen zijn in Nederland weliswaar gedaald, maar op Terschelling valt dat nog mee, zeker op A-locaties. Maar vooral vanwege de netelige situatie waarin het college zich lijkt te hebben gebracht door zonder overleg en inspraak dit stukje alvast te beloven aan een projectontwikkelaar. Een eilander van Vlieland, dat verzacht enigszins de pijn (of niet?), maar toch, een projectontwikkelaar in hart en nieren.

Hoe kan het zo zijn dat er zulke verregaande beloftes zijn gedaan aan deze ondernemer? Iedereen overigens wel voorstellen dat hij woest is. Ieder die wel eens met architecten en andere bouwbobo’s aan tafel gezeten heeft snapt dat hier enorm veel geld in is gestopt. Veel geld wat terug moet worden verdiend. Waar hard voor gewerkt is. Dit geld is ingezet omdat de gemeente beloofde dat het goed zou komen. Daar een handtekening onder gezet heeft blijkbaar, zonder dat iemand dat wist? U en ik, als eilanders, worden verantwoordelijk gehouden voor deze handtekening. En wij willen een betrouwbare partner zijn, toch? Tegelijkertijd is het duidelijk dat juist die handtekening in gaat tegen de wil van veel eilanders.

Daarom voor onze toekomstige politici:

Wat is uw visie op Dellewal: bebouwing of natuur?
2.000m2 (de voormalige dancing) of 9.000m2?
Wat is uw rol de afgelopen vier jaar geweest bij het ontstaan van de huidige situatie?
Wat is de les voor de komende vier jaar die u trekt uit de situatie die nu is ontstaan?
Hoe gaan we hier een oplossing krijgen die eerlijk is voor zowel de projectontwikkelaar als voor de eilanders?

 

VVD:

Je schrijft over grond op een a-locatie, echter de waarde van de grond is sterk afhankelijk van de bestemming van de grond. Natuurwaarde is laag, agrarische waarde net wat meer, en grond bestemd voor woningbouw, recreatief dan wel permanent is dure grond. En dan inderdaad zeker op zo’n locatie! Als je natuur zou maken van grond die je hebt aangekocht als bouwgrond (ruim 2 miljoen) dan moet je die waarde afboeken op je balans. Dat is niet zo mooi natuurlijk. De VVD gaat uit van verkoop van het bouwvlak waar de oude dancing op heeft gestaan (2000 m2) en het overige deel van de grond (7000m2) behouden blijft als natuurgrond (graag in samenwerking met de Stichting Behoud Dellewal). Dit past binnen de motie die raadsbreed is aangenomen.

Als het gaat om de rol van de VVD de afgelopen vier jaar ten aanzien van dit dossier, dan is die rol zeer klein geweest. De VVD is ALTIJD een tegenstander geweest van aankoop van de grond, dat ten eerste. Nu de gemeenschap met dit probleem opgezadeld zit  willen we de schade zoveel mogelijk beperken en de grond verkopen met zo hoog mogelijke opbrengst. De VVD is niet tegen verkoop aan Harry Westers. Wel tegen verkoop van de gehele 9000m2 grond aan Harry Westers.

Hoe en wat er is belooft aan meneer Westers, weten wij niet. Wij moeten ervan uit gaan dat hij altijd te horen heeft gekregen dat het plan pas doorgang kan vinden als de raad daar een positief besluit over heeft genomen. Alle papieren die wij hebben gezien, maken ook melding van dat voorbehoud. Daarnaast vinden wij wel dat als je een ondernemer vraagt om een plan te maken, en die ondernemer geeft daar gehoor aan en daarin investeert, je dan de zaak ook netjes moet afhandelen als het plan niet doorgaat. Wij zouden graag zien dat het college de zaak in de minne schikt door een voorstel te doen over (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten. Zoals het nu is gegaan verdient op zijn zachts gezegd geen schoonheidsprijs. De VVD is voor een heldere aanpak waarbij het landschap niet wordt aangetast en de gemeente niet opgezadeld zit met een toren hoge schuld.

PvdA:
Wat is uw visie op Dellewal: bebouwing of natuur?

Als ik mijn hart laat spreken: natuur. Echter, we hebben de locatie Dellewal ooit aangekocht om zelf sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingen ter plekke. Onder onze eigen voorwaarden. De boekwaarde van 2,3 mln euro kunnen we niet zomaar afschrijven. De bouw van een aantal woonappartementen zien wij als acceptabel.

2.000m2 (de voormalige dancing) of 9.000m2?

2000 m2.

Wat is uw rol de afgelopen vier jaar geweest bij het ontstaan van de huidige situatie?

Onze rol begint in 2003. Als we toen het Dellewal gebouw niet hadden gekocht, dan had daar al 10 jaar een hotel gestaan. Na intensief onderzoek van mogelijke ontwikkelingen op deze plek. Nieuw CNL, gemeentehuis, zaal, zorgappartementen, campus, bejaardenhuisvesting, kwamen we deze periode tot de conclusie dat deze niet haalbaar waren. Over de recente situatie kan geen mededeling gedaan worden, vanwege mogelijke juridische implicaties.

Wat is de les voor de komende vier jaar die u trekt uit de situatie die nu is ontstaan?

Plannen moeten goed en open vooraf in de gemeenschap besproken worden.

Hoe gaan we hier een oplossing krijgen die eerlijk is voor zowel de projectontwikkelaar als voor de eilanders?

Als gemeente de regie nemen als het gaat om een maatschappelijk gezien, wenselijke invulling.

Plaatselijk Belang:

Wat is uw visie op Dellewal: bebouwing of natuur?

Natuur als het even kan, maar er hangt wel een prijskaartje aan! Want de gemeente heeft o.l.v. PvdA en CDA ongeveer 2000m2 (voormalige dancing Dellewal) 10 jaar geleden gekocht om te voorkomen dat Harry Westers dit kocht ter uitbreiding van Hotel Schylge voor een bedrag dat in de miljoenen loopt. Sindsdien zijn vele scenario’s de revue gepasseerd, waarbij de raad het niet aandurfde om een definitieve beslissing te nemen. Hierdoor werd dit stukje grond , mede door het renteverlies over vele jaren,een steeds grotere molensteen om de nek van de gemeente. Het initiatief van de vier Terschellinger dames om via crowdfunding ( wat is nu mooier dan een breed gedragen burgerinitiatief !) te behoeden dat dit uniek stukje Terschelling verloren gaat aan bebouwing, verdient dan ook alle steun van een lokale politieke partij als Plaatselijk Belang Terschelling.

2000 m2 ( voormalige dancing) of 9000 m2?

Uiteraard 9000 m2, want het gaat immers om dat de bebouwing aan het waterfront bij hotel Schylge stopt en de rest van de enige natuurlijke baai van Nederland blijft zoals deze is.

Wat is uw rol de afgelopen 4 jaar geweest bij het ontstaan van de huidige situatie?

Plaatselijk Belang Terschelling is altijd al tegen hotelbouw geweest op deze plek, maar zag wel mogelijkheden om hier iets anders te ontwikkelen. Zoals bv. het nieuwe CNL ( Centrum voor Natuur en Landschap) in combinatie met een congresruimte/ grote theaterzaal. Sla je 3 vliegen in één klap. Gezien de financiële crisis en het sluitend krijgen van de begroting besloot PBT samen met de PvdA dat een dergelijk centrum niet tot de kerntaken van een gemeente hoorde en dat we een dergelijk project aan anderen moesten overlaten. Dat onze eigen college toen zelf de deur openzette naar alsnog hotelbouw mag financieel gezien een degelijke oplossing lijken, maar tegelijkertijd politieke zelfmoord. Het plan van de 4 Terschellinger dames voor behoud Dellewal als natuur en financiering middels crowdfunding heeft de sympathie van PBT, maar de reeds gedane investeringen door de gemeente moeten wel vergoed worden. PBT staat wat huiverig tegenover het laatste grootschalige plan van de Stichting Baai Dellewal ( Betonningsterrein tot lichtje), maar staat open voor ideeen en mogelijkheden.

Hoe gaan we hier een oplossing krijgen, die eerlijk is voor zowel de projectontwikkelaar als voor de eilanders ?

Vanwege het feit dat de heer Westers beslag heeft gelegd op het desbetreffende terrein, is het juridisch niet verstandig hierover nu uitspraken te doen omdat alles wat erover gezegd wordt voer is voor juristen. Dus even wachten wat de rechter beslist, maar daarna zo snel mogelijk zoeken naar een passende oplossing voor dit probleem. Maar het staat in ieder geval vast dat bij beide oplossingen een aanzienlijk bedrag betaald zal moeten worden ter dekking van de gemaakte investeringen door de gemeente. Liever natuur dan bebouwd, maar mogelijk deels nodig om onze zelfstandigheid niet te verliezen.

CDA:

Op het voormalig bebouwde gedeelte van dancing Dellewal rust een schuld van ruim €2 miljoen.

Deze schuld wordt aangemerkt als een gemeentelijk risico.

De gemeente wil echter sturing houden op wat er op Dellewal gebeurt. Datzelfde geldt ook voor het B&Y terrein.

Al meerdere malen is gedurende tientallen jaren uitgesproken dat het duingebied bij Dellewal open ruimte moet blijven. Dit is ook wat leeft bij een groot deel van de eilanders en het CDA.

Het CDA ondersteunt het burgerinitiatief van Baai Dellewal.

De Gemeente en de Stichting Baai Dellewal hebben een gemeenschappelijk doel met de baai, hier zou men elkaar in moeten kunnen vinden.

Voor wat betreft de 7000m2 natuur zou deze symbolisch overgedragen kunnen worden aan een samenwerkingsverband waarin de Stichting en de Gemeente vertegenwoordigd zijn.

Voor de visieontwikkeling kan aangesloten worden bij eerdere studies over de haven en de Plaat.

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

Vorige stelling: Wonen op Terschelling
Derde stelling: Terschelling en het toerisme
Tweede stelling: De levensader, Doeksen en EVT
Eerste stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php