Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: Handhaving van regels


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Vandaag de laatste van de stelling, in totaal zij het er negen geworden. Er blijven altijd vragen over, zeker op het gebied van de zorg, waar wij als gemeenschap meer taken toebedeeld krijgen. De strengere bijstands regels, die wel eens heel raar uit kunnen pakken voor eilanders die (tijdelijk) in de bijstand terecht komen en het nieuwe magische woord uit Den Haag “Participeren”. Ook na de verkiezingen zullen we de politiek op het eiland kritisch blijven volgen.

Handhaving:

Prachtig, zulke verkiezingen. Hoe dichter de verkiezingen in de buurt komen, hoe meer partijen ineens gaan beseffen dat er ook nog zoiets is als kiezers. Dit is de tijd dat je serieus genomen wordt, dat er opeens politici oor hebben voor je problemen en de ‘kleine man’ opeens voorkomt in de discussies in de raad.

Maar voordat je het weet zijn de verkiezingen weer voorbij, en dan?

Eén van de mooiste voorbeelden op dit gebied is handhaving. Nooit een leuk onderwerp. Er zijn mensen die dingen doen die niet mogen. En daar moet op gehandhaafd worden. Echter, zowat iedereen heeft wel een illegaal bouwsel in de tuin. Een afdakje wat niet op de tekening staat, een uitrit die daar niet hoort te zitten. Of woont op een plek die daar eigenlijk niet voor bedoeld is.

En dan? En wat doen we met de gevallen waarvan niemand eigenlijk meer weet of het nou legaal of illegaal is?

Afgelopen weken kwam bij de uitwerking van de horecanota dit onderwerp boven. Opeens gingen er stemmen op voor een ‘generaal pardon’ waarbij illegale situaties en één klap zouden kunnen worden gelegaliseerd.

De VVD stelde verbaasd vast dat zij eerder geen steun hiervoor hadden kunnen vinden en dat het apart was dat zo vlak voor de verkiezingen partijen ineens bijstuurden.

En dat is de vraag dus. Waar kunnen wij als kiezers op rekenen?

Hoewel het idee van een generaal pardon veel mensen aanspreekt heeft het natuurlijk ook haken en ogen. Vooral op één aspect ervan, en dat is dat de mensen die zich altijd netjes aan de wet hebben gehouden er weer bekaaid vanaf komen. Zij hebben immers geen illegaal vakantiehuisje in de achtertuin wat opeens gelegaliseerd wordt of een woonhuis in een dorpskern dat als vakantiehuis wordt verhuurd.

Tegelijkertijd rijzen de kosten van de handhaving de pan uit. Situaties zijn vaak zo ondoorzichtig dat de gang naar de rechter in veel gevallen zin heeft. Terschelling kan niet nog vier jaar handhaving zo betalen.

Wij stellen daarom de volgende vragen:

Hoe zien de komende vier jaar eruit als het aan u ligt op het gebied van handhaving?

Wat is uw visie op bewoonde vakantie huisjes en huizen die als vakantiehuis worden gebruikt?

Welke lessen hebt u getrokken uit de afgelopen vier jaar?

Zijn er gevallen die wat u betreft wel en niet gehandhaafd worden?

Hoe komen we op een eerlijke manier tot een legaal Terschelling?

 

VVD:

Handhaving moet op de schop. Vreselijk hoe dit onderwerp steeds weer zorgt voor onrust. Het kan beslist een tandje lager. Je weet hoe ik denk over het generaal pardon. Als we hier naartoe zouden gaan, moeten we heel zorgvuldig te werk gaan. En kijk dan ook eens naar je regels, alle regels die je tot nu toe niet hebt kunnen handhaven, kunnen die niet beter verdwijnen? Daarbij is de VVD voorstander van het uitbesteden van de uitvoeringstaken op het gebied van handhaving en vergunningverlening aan een gespecialiseerde, onafhankelijke organisatie. Het vaststellen van het beleid blijft hierbij uiteraard een taak van onze eigen gemeenteraad.

 

PvdA:

Hoe zien de komende vier jaar eruit als het aan u ligt op het gebied van handhaving?

Als gemeente behoor je toe te zien op de naleving van regels die je zelf in het leven hebt geroepen. Die moeten eens in de zoveel tijd op werkzaamheid en motieven beoordeeld worden, daarom lijkt het ons goed met de nieuwe Raad deze regels ook opnieuw vast te stellen. Daarnaast is de gemeente belast met de uitvoering van handhaving van regels die andere overheden opleggen. Aan de laatste categorie verander je overigens niets. Je ziet wel de beweging dat de rijksoverheid deze handhavingstaken weghaalt bij gemeenten. (FUMO) Regels zijn opgesteld om maatschappelijke problemen op te lossen. Wel je uitvoering van handhaving serieus nemen. Eerst besluiten nemen over de regels. Welke afschaffen, welke vereenvoudigen. Bemiddeling nadrukkelijk inzetten in de handhavingspraktijk.

Wat is uw visie op bewoonde vakantie huisjes en huizen die als vakantiehuis worden gebruikt?

Niet recreatief verhuurde recreatiewoningen leveren de economie minder op, maar de nadruk moet liggen op het recreatief verhuren van permanente woningen. Hierdoor zijn er minder woningen beschikbaar voor permanente bewoning. Dat is onwenselijk en helpt niet mee aan het oplossen van de woningbehoefte.

Welke lessen hebt u getrokken uit de afgelopen vier jaar?

Voor de huidige raadsperiode waren bepaalde handhavingstaken enigszins verwaarloosd. Er heerste links een rechts de opvatting dat je eigenlijk gewoon je gang kon gaan. Aan deze praktijk is in de afgelopen periode gewerkt met instemming van de gehele gemeenteraad. Wel moeten we goed letten op de communicatie naar de burgers toe en bemiddeling standaard als onderdeel van het proces inzetten.

Zijn er gevallen die wat u betreft wel en niet gehandhaafd worden? 

Lokale regels waarvan je vindt dat ze niet gehandhaafd hoeven worden, moet je afschaffen.

Hoe komen we op een eerlijke manier tot een legaal Terschelling? Regels opstellen die maatschappelijke problemen tot een oplossing brengen. Deze regels moeten vervolgens wel handhaafbaar zijn.

Plaatselijk Belang:

Hoe zien de komende 4 jaar eruit als het aan u ligt op het gebied van handhaving?

Onmiddellijk een rustpauze inlassen voor alle handhavings verzoeken om het recente beleid kort te evalueren en betere volgorde van werken te bepalen. Geen willekeur maar structureel beginnen bij de grootste knelpunten. Geen generaal pardon, want dat hebben we al in 2003 gedaan, dus dat als startdatum van handhaven aanhouden. Zoals PBT al de afgelopen vier jaar aangaf, zijn wij van mening dat je vooraf goed moet communiceren naar de burger wat de regels zijn en hoe en wat er elk jaar specifiek en in het algemeen gehandhaafd wordt. Bij een overtreding samen werken aan een oplossing op kosten van de overtreder. Vooral door overleg met elkaar of via een bemiddelaar en niet door direct voor het gerecht te slepen. Indien geen medewerking aan een passende oplossing dan sancties verder opvoeren tot aan de rechter als uiterste redmiddel voor handhaving.

Wat is uw visie op bewoonde vakantiehuisjes en huizen die als vakantiehuis worden gebruikt?

PBT vindt dat elke bewoner op Terschelling recht heeft op een woning. Door de grote vraag naar vakantiehuisjes op Terschelling, verhuurt ( bijna) elke eigenaar van onroerend liever aan de bezoeker dan aan de bewoner omdat dat meer opbrengt. Vandaar dat de gemeente via het bestemmingsplan regelt wat een vakantiewoning is en wat een woning voor permanente bewoning is ( dus niet voor recreatieve verhuur). Toezicht op huizen, bestemd voor permanente bewoning, dat deze niet verhuurd worden aan de bezoeker, is wat PBT betreft prioriteit nummer 1 bij handhaven. Tijdelijke bewoning van een vakantiehuisje zou mogelijk moeten zijn om in noodgevallen een oplossing te hebben, maar zou wel een tijdelijk karakter moeten hebben en niet permanent. Als uiterste medewerking: persoonsgebonden.

Welke lessen hebt u getrokken uit de afgelopen 4 jaar?

Dat handhaven niet de gemakkelijkste taak is van de gemeente en dat door slechte communicatie zowel vooraf als tijdens het handhaven veel mis gaat en dat er naar mening van PBT te snel en te veel naar een juridische oplossing via de rechter wordt gezocht in plaats van een daadwerkelijke oplossing. Verder heeft PBT de indruk dat er meer naar willekeur wordt gehandhaafd dan op een structurele wijze, waar men meer begrip voor heeft. Nieuwe wetgeving die een lokale wijziging met zich meebrengt, goed communiceren naar de burger en deze attenderen op de wettelijke plicht van de gemeente hierop te handhaven.

Zijn er gevallen die wat u betreft wel en niet gehandhaafd worden?

Ja, dat is onvermijdelijk. Handhaven op alles kan niet tegelijkertijd overal plaatsvinden. Dus moet de gemeenteraad prioriteiten stellen voor het handhaven zonder het algemene werk van handhaven te vergeten. Maar als een eigenaar van een boerderij b.v tijdelijk gaat wonen in een eigen vakantiehuisje op eigen terrein om de boerderij te verbouwen, dan vindt PBT niet dat daar op gehandhaafd hoeft te worden.

Hoe komen we op een eerlijke manier tot een legaal Terschelling?

In een kleine gemeenschap als Terschelling moeten we elkaar scherp houden en eerlijk naar elkaar zijn. Maar ook het recht hebben om er over te praten! Er wordt te veel verzwegen en gedoogd om een of andere reden. Er zal gehandhaafd moeten worden anders wordt het een grote rotzooi. Maar niet omdat de regels zo wie zo gehandhaafd moeten worden , maar omdat het doel van de regels bereikt wordt. Voorbeeld: als wij een zeevaartschool hebben met 400 studenten, terwijl we maar een campus bouwen voor 200 studenten, dan weet je dat 200 studenten andere woonruimte moeten zoeken. Deze druk veroorzaakt verhuur van elk huisje tegen woeker prijzen. Oplossing : een grotere of meerdere campussen te bouwen of een leerling stop op de zeevaartschool.

CDA:

Het overgrote deel van de eilanders handelt binnen de wet. Op bewoning van recreatiewoningen en het recreatief verhuren van permanente woningen is beleid gemaakt. Gebruik dient plaats te vinden overeenkomstig de bestemming van een object, echter dit kan niet uitsluitend afhangen van ambtelijke interpretaties.

Handhaving doe je op excessen. Wat de afgelopen jaren duidelijk is geworden is dat zogenaamde klikmeldingen geleidt hebben tot scheve situaties.

Sturing doe je aan de voorkant van het probleem. Dit betekent concreet dat de insteek moet zijn dat er via overleg tussen de gemeente en betrokkene gezocht wordt naar een redelijke oplossing.

Uitgangspunt is een redelijke oplossing en niet de mogelijk eenzijdige meldingen of aannames van derden.

(Antwoorden van het CDA zijn ook nog toegevoegd aan de vorige stellingen).

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

Vorige stelling: Ondernemen op Terschelling
Zevende stelling: Financien, inkomsten en schulden
Zesde stelling: Bestemmingsplan
Vijfde stelling: Dellewal
Vierde stelling: Wonen op Terschelling
Derde stelling: Terschelling en het toerisme
Tweede stelling: De levensader, Doeksen en EVT
Eerste stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php