Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: Het toerisme op Terschelling


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

In het NRC stond naar aanleiding van de Doeksen/EVT kwestie een infographic over het aantal overtochten naar de eiland toe. Een rekenmachine erbij en je krijgt toch aparte cijfers.

Het aantal overtochten, gerekend naar het aantal inwoners:

Texel: 256 overtochten per inwoner
Vlieland: 194 overtochten per inwoner
Terschelling: 110 overtochten per inwoner
Ameland: 153 overtochten per inwoner
Schiermonnikoog: 297 overtochten per inwoner

Het blijkt dat Terschelling verreweg het minste aantal mensen trekt van alle Waddeneilanden, of niet?

Want dit is natuurlijk het aantal mensen wat is overgezet. Texel zal veel meer dagjesmensen overzetten en zullen meer mensen van Texel aan het vasteland werken en vice versa.

Maar hoe zit dat dan met Vlieland? Wat qua reistijd, kosten en forensen toch ongeveer hetzelfde zal zijn?

Wonderlijk. Maar goed, wij hoeven daar nu geen antwoord op te vinden, we willen echter wel graag weten wat de partijen ervan vinden en wat hun huiswerk is. Maar meer nog willen we ook graag weten hoe de partijen staan in de tegenstelling die er de laatste jaren steeds meer lijkt te zijn. Met aan de ene kant de pensionado’s en wellicht ook een aantal van de zeevarenden die het allemaal wel prima vinden op Terschelling zoals het is, en daar ook voor vechten om het zo te houden. En aan de andere kant de mensen die leven van het toerisme en graag wat meer beleg op hun boterham zouden hebben.

Daarom de volgende vragen:

Hoe ziet uw visie op het toerisme eruit: is groei noodzakelijk, wenst u stabilisering of misschien wel een tandje minder?

Op welke manier gaat u uw visie de komende jaren uitwerken?
Wat is uw houding ten opzichte van de mensen die graag alles willen houden zoals het is?
Wat is uw houding ten opzichte van de mensen die graag willen uitbreiden?

 

VVD:

De VVD is zich volledig bewust van het grote belang van de toeristische sector voor het eiland. Er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden om in een veranderende economie een goede marktpositie te behouden. Om het belang van het toerisme beter te borgen, moet voor ieder beleidsstuk dat wordt geschreven, steeds de vraag worden ingebed of en wat de gevolgen zijn voor het toerisme. Het toerisme als speerpunt van beleid.

We zien in de berekening dat de andere eilanden meer toeristen trekken per inwoner. Maar als je kijkt naar wat de gemiddelde Terschellinger verdient, dan ligt dit substantieel hoger dan de andere eilanden. Uit onderzoek blijkt ook dat toeristen gemiddeld hier langer op vakantie komen en meer uitgeven. Terschelling is geen massaproduct, maar staat voor kwaliteit en leefbaarheid. Wel is het zo dat Ameland naar verhouding veel meer (kapitaal krachtige) Duitsers te gast heeft dan Terschelling. Misschien een onontgonnen doelgroep voor de Terschellinger ondernemers?

 

PvdA:

Hoe ziet uw visie op het toerisme eruit: is groei noodzakelijk, wenst u stabilisering of misschien wel een tandje minder?

Stabilisatie is onze inzet. We willen het aantal bedden gelijk houden. Ruimte geven aan kwaliteitsverbetering. De opgave is de omvang van de toeristische economie op peil te houden. We moeten echt inzicht hebben in die omvang. Het aantal overzettingen alleen is niet een betrouwbare indicator. De verblijfsduur, gecombineerd met het aantal overzettingen geeft wel een betrouwbaar beeld. Weer bezoekers enquete uitvoeren. Meten is weten.

Op welke manier gaat u uw visie de komende jaren uitwerken?

Het toerisme zal zich steeds meer manifesteren als een markt waar de wensen van onze bezoekers mee gaan bepalen welke keuzes we hebben te maken. De op te stellen ontwikkelingsvisie voor het eiland bevat een gezonde balans tussen leefbaarheid, landbouw, natuur, toerisme en landschap. Kiezen voor doelgroepen die bij het karakter van het eiland passen. Terschelling niet “verpretparken”, maar wel oog hebben voor de wensen van onze gasten. De kleinschaligheid en het persoonlijke gastheerschap als marketinginstrument gebruiken. Duurzaamheid als zichtbaar onderscheidend promotie instrument inzetten.

Wat is uw houding ten opzichte van de mensen die graag alles willen houden zoals het is?

Op zich begrijpelijk. Veranderingen zeker met gezonde terughoudendheid benaderen. Maar we kunnen het ons niet permitteren alles te laten zoals het nu is, als dat betekent dat we daarmee de aansluiting met de wensen van onze gasten verliezen. De vitaliteit van onze economie niet op slot zetten. Verduurzaming van bedrijfsvoering stimuleren.

Wat is uw houding ten opzichte van de mensen die graag willen uitbreiden?

Uitbreiding moet mogelijk zijn om kwaliteitsverbetering inhoud te geven. Groeimogelijkheden buiten de bestaande kaders zijn aan de orde als deze in een nieuwe ontwikkelingsvisie vastgelegd zijn. Eerst als gemeenschap keuzes maken waar de groei mogelijk gemaakt gaat worden.

Kortom een juiste balans tussen behouden wat waardevol is en economische groei.

 

Plaatselijk Belang:

Hoe ziet uw visie op het toerisme eruit: is groei noodzakelijk, wenst u stabilisering of misschien wel een tandje minder.

Groei is dringend noodzakelijk, omdat door de crisis onze bezoekers minder lang komen en minder te besteden hebben. Verder is er grote concurrentie van goedkopere all-in reizen naar zon-zekere gebieden. Door het verbod op alcohol voor jongeren hier, maar in het buitenland niet, zal ook resulteren in structureel minder jongeren naar Terschelling. We moeten dus andere segmenten aanboren. Zoals dagtoerisme, sporttoerisme en werelderfgoed toerisme. Dus structureel iets aanbieden, waarin je uitblinkt en dat verbreden. Kortom Terschelling moet blijvend werken aan verbetering van haar toeristisch product. Onderzoek wat de toerist over 5-10 jaar wil en werk met z’n allen naar die wens(en) toe. Alleen dan ben je verzekerd van het juiste aanbod voor jouw klant. Neem b.v. Schiermonnikoog dat zijn aanbod van logiesverstrekking niet heeft aangepast en nu met 25% teruggang in aantal toeristen wordt geconfronteerd.

Op welke manier gaat u uw visie de komende jaren uitwerken?

Provincie Friesland heeft vele recente onderzoeken op toeristisch gebied gedaan en hebben we dus al de gewenste gegevens klaarliggen. Nu de opdracht gezamenlijk oppakken en structureel en gezamenlijk daar naar werken. Zorg ook voor iets speciaals i.p.v. elkaar als Waddeneiland te kopiëren. Met onze maritieme geschiedenis, het huidige Maritiem Instituut Willem Barentsz, de lokale maritieme bedrijven en Rijkswaterstaat moeten we juist de bezoeker van Terschelling hierover meer kunnen bieden dan een paar boeken. Onze naamsbekendheid in Nederland is juist door Oeral er een van een cultuureiland. Dan moeten de bezoekers dat ook terug kunnen vinden buiten de Oerol week . We hebben een bijzondere natuur, maar weten en zien onze bezoekers dat ook? Het beleven ervan moet een uitdaging zijn voor vele ondernemers voor de gezinnen. Het aanbieden van de juiste sport- en trainingsfaciliteiten voor jongeren kan een goed alternatief zijn voor het biertoerisme. Het juist faciliteren van dagtoerisme, de bouw van een unieke golfbaan in de duinen/bos, voor de wat oudere toerist. PBT wil dan ook het toerisme stimuleren door gezamenlijk met de ondernemers op het eiland een meerjarenplan te ontwikkelen en dit zo goed mogelijk te faciliteren met vergunningen, grond, steun bij aanvraag van subsidie etc.

Wat is uw houding ten opzichte van mensen, die graag alles willen behouden zoals het is?

We hoeven het eiland niet grootschalig te verbouwen, maar niets doen is geen optie. Rust roest en stilstand is achteruitgang. En juist dat willen we voorkomen. Uiteraard weet PBT dat we juist een groot aantal bezoekers hebben die juist voor de oude situatie terug komen. Die willen geen grote veranderingen. Maar je moet ook aantrekkelijk zijn voor de jeugd en nieuwe bezoekers, zodat ook die weer terugkomen. Terschelling is groot geworden door van alles iets speciaals te maken. Vaak in gezamenlijkheid met de hele bevolking. Dat gegeven ook gebruiken om samen de lijnen voor het toerisme van morgen nu uit te zetten.

Wat is uw houding t.o.v. de mensen die graag willen uitbreiden?

Kijken waar de mogelijkheden zijn om hieraan mee te werken, zonder leefbaarheid en de kleinschaligheid in de dorpen uit het oog te verliezen. Maar voor kwalieitsverbetering en seizoensverbreding , waardoor vast en toekomstbestendig werkgelegenheid geschapen wordt, wil PBT zich graag inzetten. Minder massa, meer kwaliteit op maat zal Terschelling toekomstbestendig zijn. Liever de focus op vergroten aantal lokale ondernemers dan extra ruimte voor grote ondernemers van de wal. Vooral het sporttoerisme biedt nog vele mogelijkheden. Voorbeelden: Paardensport, strandsporten als kitensurfen, strandvoetbal en vollybal, maar ook trailruns en survivalsporten. En dan hebben we het nog niet eens over allerlei vormen van wadbeleving ter kennismaking met het werelderfgoed. Zowel qua natuur ontdekken, als speciale wadgerechten bereiden /eten als kennisnemen van de dynamiek eb en vloed, kweldervorming en geulvorming. Er valt veel meer met het wad te doen dan alleen naar zeehondjes kijken.

CDA:

Het is de belangrijkste eilander inkomstenbron, maar niet de enige.

Iedere eilander moet in principe kunnen profiteren van het toerisme. In dat kader is het van belang dat het aantal toeristen minimaal op peil blijft., met mogelijk jaarlijks een structurele kleine plus.

De kaders voor de toekomst liggen vast in de toeristische toekomstvisie.

De hierin genoemde kaders zijn uitgangspunt, maar het moet daarnaast mogelijk zijn om innovatieve plannen te honoreren.

Van groot belang is dat er zowel door recreatieondernemers als de overheid geïnvesteerd wordt in marketing en promotie van Terschelling.

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

Vorige stelling: De levensader, Doeksen en EVT
Eerste stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

 

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php