Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: Ondernemen op Terschelling


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Ondernemen op Terschelling is niet altijd een pretje.

Een speeltuintje willen aanleggen bij je bedrijf kan al gauw acht jaar duren en dan nog zonder resultaat zijn. Simpelweg je bedrijf willen ontwikkelen is de afgelopen vier jaar bekeken met argwaan en angst door de heren en dames van de raad, zo leek het. Met een nieuw idee komen is prima, zolang het maar in het bestemmingsplan past. En dat doet het eigenlijk nooit.

Zelfs beleid van de gemeente zelf wordt afgeschoten als er veranderingen in zitten. Een mooi voorbeeld is de horecanota. Om die door te voeren in de logiesverstrekking waren lastige keuzes nodig. Wie krijgt welke aanduiding? Hotel of pension? En waar mogen gasten van buiten nou precies wel en niet eten? Laten we het aan de markt over, of zetten we alles op slot?
Er kwam een voorstel van het college. Een stroomschema waarin alles in banen zou gaan worden geleid. One schema to rule them all. Vooral de PvdA leek hierin vol voor het succes te gaan. Tot er ondernemers zich meldden en lieten weten wat het precies voor hun zou betekenen. Kiezers, zo vlak voor de verkiezingen, die lieten zien hoe beroerd het voor hun eruit zag.
Het stroomschema is aangenomen. Met een amendement van nota bene de PvdA zelf. Bestaande bestemmingen worden niet veranderd, iedereen houdt dezelfde rechten, en mocht er iets veranderen dan gaat dat pas over een jaar of 8 a 9 in een nieuw bestemmingsplan.

Resultaat: u kunt zich nog wel een keer omdraaien. Er verandert niets.

We lijken in een soort kramp geschoten te zijn, bang voor elke ontwikkeling door regels die de gemeente zichzelf oplegt en door regels van bovenaf. Maar is dat zo?

Een paar lastige vragen voor politici:

De afgelopen jaren is bij het kiezen tussen ondernemen of behouden vrijwel elke keer gekozen voor behouden. Hoe gaat dit de komende vier jaar eruit zien?

Wordt ondernemen de komende vier jaar gestimuleerd?

Hoe zit het met plannen die buiten de gangbare mogelijkheden vallen. Mogelijk maken of niet?

 

VVD:

Er moet beter gecommuniceerd worden met alle eilanders. De ondernemers van Terschelling zijn enorm belangrijk voor ons eiland. Zij merken vaak direct in hun bedrijfsvoering als er zaken misgaan in de communicatie met de gemeente. Dit is echt zonde. De VVD wil één aanspreekpunt bij de gemeente, een ondernemersloket, waar ondernemers terecht kunnen. De dienstverlening moet erop gericht zijn de ondernemers zo vlot en volledig mogelijk te helpen. Ondernemers met initiatieven moeten ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Kijk nu eens naar wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan!

Je hebt trouwens helemaal gelijk m.b.t. dat verhaal over de hotels en pensions, dit had achterwege kunnen blijven. Er is niets veranderd. Behalve dan dat de Pastoari nu wel verder kan. Maar dat hadden wij bij de behandeling van de horecanota gelijk al aangegeven. Is dit nu in de kramp schieten? Lastig hoor. We willen graag allemaal de ruimte krijgen om iets te doen, maar er is ook vaak een gevoel van onrecht als de buurman iets mag. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: wees blij dat die man of vrouw wat onderneemt en geef hem of haar de ruimte. Waar ligt de grens?

 

PvdA:

De afgelopen jaren is bij het kiezen tussen ondernemen of behouden vrijwel elke keer gekozen voor behouden. Hoe gaat dit de komende vier jaar eruit zien?

De bovenstaande bewering is maar gedeeltelijk waar. Er is gekozen voor behouden, als er grootschalige projecten in de maak waren, die het karakter van het eiland aan zouden tasten. Voor kleinschaligheid is wel gekozen. Zie de 20% uitbreidingsregeling in de bestemmingsplannen. De extra mogelijkheid voor detailhandel van een 25%-regeling voor horeca. Het omzetten van woningen naar detailhandel in de kerngebieden op West en in Midsland etc.etc. Wat de PvdA betreft zetten we ook de komende 4 jaar in op kleinschaligheid en ruimte voor de kleine ondernemers om aan kwaliteitsverbetering te doen.

Wordt ondernemen de komende vier jaar gestimuleerd?

JA, kleinschalig ondernemen blijven wij een warm voorstander van. Dit versterkt het toeristisch product en is in lijn met onze visie op de toekomst van het toerisme op Terschelling. Dus meer verbreding en ruimte voor (kleine) evenementen in voor- en naseizoen. Daarnaast meer keuzemogelijkheden voor detailhandel om zelf te bepalen in welke periode zij, de zondag open willen. Dus niet zozeer vaker open op zondag, maar wel zelf weten in welke periode. Dit is nu vastgelegd.

Hoe zit het met plannen die buiten de gangbare mogelijkheden vallen. Mogelijk maken of niet?

Hierbij hetzelfde antwoord als bij de stelling mbt de bestemmingsplannen. Alleen bij een groot maatschappelijk belang (zoals bijv. zorg of onderwijs) bestemmingsplannen aanpassen. Wel moet er de komende 4 jaar intensief gewerkt worden aan een totale ontwikkelingsvisie voor Terschelling. In deze discussie moet er ook ruimte zijn om te praten over waar wel groei mogelijk en wenselijk is.

 

Plaatselijk Belang:

Hoe gaat dit de komende 4 jaar eruit zien?

Wat PBT betreft wordt dit heel sterk ondernemend. Want ook op Terschelling worden wij getroffen door de crisis met als gevolg ontslagen en faillissementen. We moeten dus nieuwe banen scheppen om iedereen aan het werk te houden . Met een terugtrekkende overheid (rijksmaatregel) zal de groei in werkgelegenheid dus moeten komen van de ondernemers. Zowel voor startende als doorgroeiende ondernemers zullen we dus ruim baan moeten maken. Geen obstakels opwerpen maar meedenken hoe wij als lokale overheid hun het beste van dienst kunnen zijn zonder de belangen van anderen op het eiland te schaden.

Hoe wordt ondernemen de komende 4 jaar gestimuleerd?

PBT is opgericht door ondernemers en ook de huidige fractieleden, fractiekandidaten en bestuursleden zijn allemaal ondernemers of werken in de private sector. Levend van het toerisme heb je goed contact met je klanten en wil je ook zo goed mogelijk aan hun wensen tegemoet komen. Dat is een constant proces en vereist dus flexibiliteit en investeringen. Vaak heb je hiervoor de medewerking nodig van de lokale overheid. Dan wil je geen nee horen, maar wat er moet gebeuren om het wel mogelijk te maken. Die positieve gedachte moet standaard worden bij de overheid. Verder wil PBT een ondernemersloket op het gemeentehuis realiseren, waar elke ( startende) ondernemer terecht moet kunnen met zijn ondernemersvragen. Dit in samenwerking met bv. de kamer van koophandel. Beginnend met 1 vast dag(deel) per week bij een ambtenaar, gespecialiseerd in ondernemersvragen als bestemmingsplan / (ver)bouwingsregels / evenementvergunningen.

Hoe zit het met plannen die buiten de gangbare mogelijkheden vallen. Mogelijk maken of niet?

De gemeente zou hiervoor moeten openstaan. Wederom vanuit de gedachte: mogelijk maken wat eventueel wel kan in plaats van blokkeren. Juist een gemeente zou maatwerk moeten kunnen leveren. Voorbeeld: Paintball schieten niet afwijzen ivm natuur en rust, maar in een afgelegen gebied ondergronds en rond een van de vele bunkers wel toestaan. Zo ook speciale evenementen, golfsport en extreme-sport activiteiten sneller faciliteren als dit door ondernemers gevraagd wordt. Strandtenten zouden het gehele jaar open moeten zijn. Nu wordt het personeel in het najaar ontslagen en pas in het voorjaar opnieuw aangenomen. Winkels de mogelijkheid geven op zondag open te zijn. Niet dwingen maar aan de ondernemer zelf overlaten. Snel met een terrassenbeleid komen ipv dit onnodig weer een seizoen uit te stellen. Nu op West de Boomstraat geheel gerenoveerd is weet geen ondernemer waar hij aan toe is. Gemiste kans om met beleid een bepaalde uniformiteit in terrasschotten en meubilair te krijgen.

CDA:

Ondernemers zijn de stuwende factor in de Terschellinger samenleving. Dit geldt zowel voor agrariërs, vissers, bouwondernemingen als horeca. Het is een gemeentelijke taak om hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren.

De indruk bestaat dat ondernemen zich vooral toespitst op de horeca en de geboden ruimet in de horecanota.

Naar het idee van het CDA is er een te strak kader vastgesteld. Zeker ondernemen is een voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Zolang er geen inbreuk gemaakt wordt op het eiland-eigene dan verdienen nieuwe plannen aandacht en waar mogelijk een maatwerk constructie.

Het stimuleren van het ondernemen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel overheid als ondernemers. Daartoe is het gewenst om korte lijnen te hanteren.

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

Vorige stelling: Financien, inkomsten en schulden
Zesde stelling: Bestemmingsplan
Vijfde stelling: Dellewal
Vierde stelling: Wonen op Terschelling
Derde stelling: Terschelling en het toerisme
Tweede stelling: De levensader, Doeksen en EVT
Eerste stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

 

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php