Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Verkiezingen: Wonen op Terschelling


Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/p45174/domains/schylgenieuws.nl/public_html/cms/wp-content/plugins/facebook-comments-plugin/class-frontend.php on line 99

Huizen op Terschelling heb je in alle soorten en maten. Prachtige appartementenboerderijen, met hemelse uitzichten. Waar de AGA-cooker de hele dag door het van gerecyclede eeuwenoude eikenhouten binten gebouwde kunstwerk behaaglijk houdt. Maar ook garages die omgebouwd zijn tot woning, waar een jong stel in een tochtige winter droomt van de mooie zomerdag dat ze in hun eigen tuin kunnen genieten van hun eigen huis. Huisbazen die een fortuin vragen voor een afgeragde toko en liefdevolle eilanders die graag hun appartement beschikbaar stellen aan mensen die dat nodig hebben.

Er is woningnood op Terschelling. Makkelijk zat. Een ieder die dat ontkent, verdient het om uit zijn huis gezet te worden en op basis van een horecaloontje een nieuw onderkomen op Terschelling te moeten zoeken. Dan spreken we je over een paar weken wel weer.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er weinig hieraan gedaan gaat worden de komende jaren. Er is geen beleid, geen visie. Wanneer de gemeente een plan ontwikkelt, dan wordt het door een rare tussen constructie van een projectontwikkelaar toch nog te duur om te betalen voor mensen met een doorsnee inkomen. Waarom niet gewoon de grond te koop aan bieden en eilanders een huis laten bouwen in de stijl zoals zij dat willen? Wat betreft de woningbouwvereniging hoeven we ook weinig hoop te hebben. Met het overgaan van Pierre Louis naar de Veste zou het allemaal makkelijker en beter worden maar het lijkt er echter minder op geworden te zijn.

Prima, wat betreft onze politici in het pluchen? Hebben die allemaal een huis? Een degelijk inkomen? Een tuin om in te zitten in de zomer? Een tochtvrij dak boven het hoofd?

De vragen:

Is er in uw ogen sprake van woningnood?
Wat kunnen we van u op dit gebied verwachten?
Op welke manier heeft u de afgelopen vier jaar hier iets aan gedaan?
Wat vindt u van de benutting van het woningcontingent?
Als mensen uit nood een vakantiewoning of appartement betrekken, moeten ze er wat u betreft dan toch uitgezet worden?
Wat wilt u zeggen tegen de mensen die in tochtige garages en schuurtjes leven omdat er geen degelijke woonruimte voor ze is op het eiland?
Zijn we beter af met de Veste of hadden we het “eigen” moeten houden?

 

VVD:

We hebben allemaal recht op een goed dak boven ons hoofd. De VVD wil dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Bij nieuwbouw geven we de voorkeur aan bouw binnen de bestaande woonkernen, de invullocaties moeten terug in de bestemmingsplannen. Bij andere nieuwbouwplannen moeten we eerst kijken naar de werkelijke behoefte.

Ja, er is sprake van een tekort aan betaalbare huizen op Terschelling. Wij willen in ieder geval de koopprijsgrens loslaten zodat de markt zichzelf kan herstellen zonder inmenging van bovenaf. Verder willen we de invullocaties terugbrengen in de bestemmingsplannen. Dit is in de dorpen vaak een unieke kans voor een eilander gezin om hier te kunnen blijven wonen.

Wij denken dat er wel wat ruimte zit in de contingenten als je gewoon gaat praten met de provincie. Mensen die uit nood ergens wonen, mag je zeker niet zomaar uitzetten. Tegen mensen die in een tochtige garage wonen zou ik zeggen: schrijf je in bij De Veste. En geef niet op in je zoektocht naar een oplossing. Mensen moeten geen genoegen hoeven nemen met een slechte woonsituatie!

De keus voor De Veste was een keus van de Pierre Louis zelf. Daar kunnen we nu niets aan veranderen en konden we ook niet tegenhouden. Met goede afspraken maken en blijven praten met elkaar is er altijd een oplossing te vinden. Het tekort in betaalbare huizen is niet ontstaan sinds De Veste er is, vergeet dat ook niet.

 

PvdA:

Is er in uw ogen sprake van woningnood?

Ja! Zeker voor een bepaalde doelgroep, zoals starters en mensen met een kleine beurs.

Wat kunnen we van u op dit gebied verwachten?

Wij zullen zoveel mogelijk blijven inzetten op sociale woningbouw.

Op welke manier heeft u de afgelopen vier jaar hier iets aan gedaan?

Ingezet op sociale huur- en koop woningen in West Aletalaan fase 4 (16 +8) en op het KLU- terrein (17 sociale huur). Voor beide locaties is bestemmingsplan gereed en aangenomen. Zodra grond bouwrijp is bij W-A laan kan Veste daar beginnen met bouwen.

Wat vindt u van de benutting van het woningcontingent?

De benutting is zoveel mogelijk naar de sociale huursector gegaan. We zullen bij Provincie op meer contingent voor huur en koop blijven aandringen (al voor 2016)! Het liefst zien wij het keurslijf van het wooncontingent helemaal verdwijnen voor Terschelling.

Als mensen uit nood een vakantiewoning of appartement betrekken, moeten ze er wat u betreft dan toch uitgezet worden?

Dit heeft absoluut niet onze prioriteit bij handhaving! We zullen helaas bij een melding van een burger /buurman wel moeten reageren, maar hopelijk kunnen we met bemiddeling dan uitzetting voorkomen.

Wat wilt u zeggen tegen de mensen die in tochtige garages en schuurtjes leven omdat er geen degelijke woonruimte voor ze is op het eiland?

Wij, als PvdA, doen hard ons best om ervoor te zorgen dat de Veste zsm nieuwe huurwoningen bouwt. Verder staan er veel huizen te koop, die ook verhuurd mogen worden door de leegstandswet, als tijdelijke oplossing ipv een tochtig schuurtje.

Zijn we beter af met de Veste of hadden we het “eigen” moeten houden?

Het “eigen houden” was al lang voor de Veste in beeld kwam niet meer aan de orde. De Pierre Louis was al jaren een zelfstandige woningstichting. Zelf doen heeft absoluut zijn voordelen, maar ook nadelen. Nu terugkijken op hoe het had gemoeten heeft niet zoveel zin. Het is vooral taak om de Veste continu op haar taak te wijzen als sociale woningcorporatie. Hier zit de PvdA op Terschelling bovenop!

Plaatselijk Belang:

Is er in uw ogen sprake van woningnood?

Ja,zeker. Het aanbod komt niet overeen met de vraag,ondanks dat er meer dan 100 huizen / appartementen te koop staan. Zo zijn er te weinig a) sociale huurwoningen b) ouderenwoning ( gelijkvloers zonder drempels) c) starters koopwoningen in de prijsklassen rond 100.000. d) kangaroowoningen voor het verzorgen van ouderen aan huis.

Wat kunnen we van u verwachten op dit gebied?

Eerst zal een goed onderzoek onder de bewoners moeten plaatsvinden naar hun huidige woonwensen. Wel of niet willen verhuizen, wat voor een huur- en/ of koopwoningen gewenst zijn. Onder alle Terschellingers. Vervolgens kijken we wat er nu beschikbaar is en wat er nu gebouwd wordt. Daarna onderzoeken of we de plannen voor nieuwbouw aan de hand van deze onderzoeken juist versneld moeten doorvoeren of dat bijsturing nodig is qua aanbod. Tegelijkertijd zou PBT de mogelijkheid willen onderzoeken voor erfpacht ( eeuwigdurend en alleen jaarlijks indexeren) aan starters en andere koopwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een huurwoning. Tot slot onderzoeken of op Terschelling vraag bestaat voor huurwoningen in het duurdere segment en zo ja, wat de gemeente kan doen om hierin te voorzien.

Op welke manier heeft u de afgelopen 4 jaar hier iets aan gedaan?

We hebben de bouw van een nieuwe campus van goed begeleid en ondersteund, ondanks vele bezwaren. Idem aan de nieuwe woonwijk WAL 4. Helaas zijn de geplande bouwplannen op het B & Y – en KLU terrein niet doorgegaan door onverwachtse problemen.

Wat vindt u van de benutting van het wooncontingent?

Dat kan beter en effectiever. Naast sociale huur en koopwoningen, moet er ook gewerkt worden aan starterskoop- en huurwoningen en gelijkvloerse ouderenwoningen en levensbestendige woningen. We zouden kunnen aandringen op een inhaalslag i.v.m. de opkomst zijnde decentralisatie van de zorgtaken.

Als mensen uit nood een vakantiewoning of appartement betrekken, moeten ze er dan wat u betreft dan ook uitgezet worden.?

Nee, want nood breekt wet en dus zou het onder voorwaarden gedoogd moeten worden. Maar slechts tijdelijk en als zodanig laten registreren en ism de gemeente kijken naar structurele oplossingen. Verder is ook heel bepalend of dit op eigen terrein of van derden is.

Wat wilt u zeggen tegen de mensen die in tochtige garages leven….

Graag zou PBT in contact willen komen met deze mensen om te zien wat de gemeente hier aan zou kunnen doen. De belangrijkste vraag hierbij is , wat willen de mensen zelf, wat wil de eigenaren van dergelijke verhuuradresjes en hoe kunnen we een en ander met elkaar naar een prettiger samenleving komen. Tijdelijk zou dit mogen, maar niet voor lange tijd. Aanbod afstemmen op vraag van structurele aard. Zoals we een campus voor studenten bouwen zouden we ook aandacht moeten schenken voor huisverlaters en starters en het aanbod hier op afstemmen.

Zijn we beter af met de Veste of hadden we het eigen moeten houden?

Evalueren is goed, maar achteraf vragen hebben weinig zin. We zitten in het heden en moeten vooruit. De Veste is een professioneel bedrijf, die op Terschelling nu de sociale woningen beheert. PBT gaat liever uit van goed overleg met alle betrokkenen en bijsturen op misverstanden/mismatches . Veel woonproblemen horen niet eens bij de Veste. Samen met de Veste zijn er wel passende oplossingen te bedenken. Kortom: samen komen we eruit. Het is echter wel een groot probleem en is dus voor PBT topprioriteit om hier op korte termijn ook daadwerkelijk oplossingen voor te bedenken. Niet door te verbieden, maar creatief zoeken naar oplossingen op maat.

CDA:

Het zou mogelijk moeten zijn dat iedere eilander een eigen onderkomen heeft. De praktijk is helaas totaal anders. Starters en doorstromers lopen aan tegen een gebrek aan geschikte en betaalbare woningen.

Een deel van het probleem zit in des scheve verhouding in het toch wel ruime aanbod en de mogelijkheid een woning te kunnen bekostigen. Zeker ook de houding van de hypotheek verstrekkers is en belangrijke factor.

Het verkrijgen van een voldoende woningcontingent wordt bemoeilijkt door de provinciale insteek dat er in Friesland sprake is van krimp. Dit wordt ook gehanteerd als uitgangspunt voor Terschelling bij het toewijzen van contingent. Het CDA heeft zich scherp tegen deze opstelling gekeerd.

Het beleid van de Veste op Terschelling is een kopie van datgene wat aan de wal door hen wordt gehanteerd. Dit komt niet overeen met het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Het CDA wil zich dan ook inzetten om via maatwerk ingespeeld kan worden op de eilander situatie zowel wat betreft toewijzing als huurprijzen.

Verder moeten we ervoor waken dat het huisvestingsbeleid niet zo strak wordt uitgelegd dat eilander jeugd vrijwel niet meer kan terugkeren na hun studie aan de wal.

 

 

VVD website: Website
VVD twitter: Twitter
VVD facebook: Facebook
PB website: PBterschelling

Vorige stelling: Terschelling en het toerisme
Tweede stelling: De levensader, Doeksen en EVT
Eerste stelling: De zee, over Schuitengat en veiligheid

Reacties

Reacties

Powered by Facebook Comments

Dit vind je misschien ook leuk...

css.php